Program Akadémie Trojstenu

Nahrávky prednášok z minulých rokov nájdete na YouTube.