Kontakt

Miesto konania

Akadémia Trojstenu sa koná na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako sa dostať na FMFI z Hlavnej železničnej stanice?

Autobusom 32 na zastávku Botanická záhrada, cesta autobusom trvá 13 minút. Od zástavky sa ide ku fakulte peši približne 10 minút.

Pre bližšie informácie o odchodoch spojov, cestovných lístkoch a MHD v Bratislave navštívte imhd.sk.

Ako sa dostať na FMFI z Autobusovej stanice Nivy?

Autobusom 70 na zastávku Most SNP, odtiaľ električkou 4 (smer Dúbravka) na zastávku Botanická záhrada. Cesta trvá približne 20 minút. Od zástavky Botanická záhrada sa ide ku fakulte peši približne 10 minút.

Pre bližšie informácie o odchodoch spojov, cestovných lístkoch a MHD v Bratislave navštívte imhd.sk.

Ako sa dostať zo zást. Botanická záhrada na FMFI?

Zo zastávky Botanická záhrada sa dostanete na FMFI UK podľa mapky. Prednáškové sály A a B sa nachádzajú v pavilóne posluchárni. Keď vstúpite do budovy FMFI cez vrátnicu matematického pavilónu (viď mapka), k prednáškovým sálam sa dostanete cez chodbu vľavo. Riaďte sa podľa šípok.

Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na organizátora:

Matej Novota
matej.novota@trojsten.sk
+421 917 740 327