Program Akadémie 2013

9:47

Otvorenie Akadémie Trojstenu

organizátori

F1
10:00

„Zlé jazyky hovoria...“

Mgr. Juraj Tekel PhD.

Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh? Ako fungujú korčule? Prečo nespadneme z bicykla? Kto presne prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka? Medzi ľudmi sa toho veľa nahovorí a človek sa stretne s odpoveďami, ktoré sú veľmi často veľmi nesprávne. Na tieto a niektoré ďalšie najčastejšie \uv{fyzikálne mýty} si v prednáške posvietime a vysvetlíme si, ako to v skutočnosti je.
F1
Fyzika

Číslo pi a goniometria

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Pozrieme sa, ako všelijako sa v minulosti počítala hodnota pi a ako to všetko súvisí s (rôzne príšernými) goniometrickými vzorcami.
F2
Matematika
11:15

Internet a bezpečnosť

RNDr. Jaroslav Janáček

Obľúbenosť Internetu ako komunikačného prostriedku neustále rastie, používa ho čoraz širšia verejnosť a rozširuje sa aj oblasť služieb, ktoré je možné prostredníctvom neho využívať. Internet banking, nakupovanie, či komunikácia s úradmi cez Internet sú toho dobrými príkladmi. S jeho používaním však súvisia aj mnohé bezpečnostné riziká. Na prednáške sa oboznámime s niektorými z nich, pozrieme sa na riešenia na ich znižovanie a poukážeme na časté chyby pri používaní Internetu a na dopady takýchto chýb.
F1
Informatika

Ako vieme popísať priestor(y)?

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Ukážeme si aký je rozdiel medzi tým, keď sa prechádzame po zemeguli a keď po pneumatike. Tiež si povieme ako sa dajú rôzne prechádzky v priestoroch popísať pomocou číselok a písmenok. A nakoniec uvidíme prečo niektoré čísla pri násobení nekomutujú a prečo otočenie okolo osi o 360° a 720° zďaleka nie je to isté.
F2
Matematika
12:30

Magnetické pole Zeme a geodynamo

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Prezentácia bude zameraná na vysvetlenie princípu generovania magnetického poľa Zeme v kvapalnom vonkajšom jadre Zeme. Pohyb elektricky vodivej kvapaliny (v jadre je to roztavené železo s prímesou ľahších zložiek) v magnetickom poli môže zabezpečiť neustále obnovovanie tohto poľa. Potom hovoríme, že v jadre pracuje geodynamo. Magnetické pole Zeme sa v čase mení a vysvetlené budú niektoré príčiny týchto zmien.
F1
Fyzika

Deravé je niekedy lepšie

Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Diery v ponožke sú dobré na vetranie. Ale načo sú dobré v (bio)informatike? Pomôžu nám rýchlo nájsť, čím sa človek podobá na hlodavce, čím sa ľudia líšia medzi sebou a kedy sa začali sťahovať preč z Afriky.
F2
Informatika
13:35

Ukončenie Akadémie Trojstenu a odchod na obed

organizátori

F1
Môžete si tiež pozrieť programy minulých akadémií.