Program Akadémie 2023

10:45

Uvítanie a otvorenie Akadémie Trojstenu

organizátori

A
11:00

Svetové rekordy v extremálnej teórií grafov

prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.

Napriek tomu, že od matematiky ľudia očakávajú definitívne odpovede, v niektorých oblastiach zatiaľ nepoznáme najlepšiu možnú odpoveď a máme len odpovede, ktoré sú „celkom“ dobré alebo „najlepšie, aké kto našiel“. Toto je často situácia aj v extremálnej teorií grafov, kde v mnohých prípadoch hovoríme o „rekordných výsledkoch“, teda o najlepších, aké doteraz ktokoľvek našiel. Svetovými rekordmi sú rovnako ako v športe preto, lebo sú najlepšie na celom svete. V prednáške sa dozvieme o rekordne malých grafoch s predpísaným stupňom každého vrchola a dĺžkou najkratšej kružnice, ako sa hľadajú, kde sú zaznamenávané, a či každý človek môže získať takýto rekord.
A
Matematika

Gitara ako fyzikálne laboratórium

Mgr. Juraj Tekel, PhD.

Gitaru ako hudobný nástroj asi všetci poznáme, niektorí ju možno aj patričným spôsobom viete používať. Ale okrem toho sa na tomto vcelku tradičnom hudobnom nástroji dá nájsť, oceniť a možno dokonca aj naučiť kopa zaujímavej fyziky. Tak si na ňu pozrieme takýmto pohľadom.
B
Fyzika
12:05

O súťažiach Trojstenu

organizátori

Poznáte KMS, FKS, KSP, Suši, Prask, Matický Náboj, Fyzikálny Náboj, Náboj Junior? A čo je najdôležitejšie, Klub Trojstenu ktorý je už zajtra?
A
12:25

Ako vedci (ne)klamú

Mgr. Samuel Rosa, PhD.

Na prednáške si ukážeme, ako sa aj bez manipulácie s dátami a aj bez zlého úmyslu dajú veľmi úspešne produkovať nesprávne vedecké výsledky v širokom spektre disciplín, ako sú psychológia, medicína, či sociológia. Prekvapivo, vinníkom je matematika (konkrétne štatistika), presnejšie jej nesprávne použitie. Popritom sa jemne zoznámime s príslušnou matematickou teóriou, od ktorej sú výsledky množstva disciplín životne závislé.
A
Matematika

Úvod do informatickej bezpečnosti

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

B
Informatika
13:40

Meteoroity ako prirodzené sondy Slnečnej sústavy

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Meteoroity sú malé telesá Slnečnej sústavy pochádzajúce prevažne z komét a asteroidov a interagujúce s atmosférou vo forme svetelného javu - meteoru, meteorov. Akú informáciu nesú a akým spôsobom ju získavame na FMFI UK v Bratislave prezradíme na prednáške.
A
Fyzika
Môžete si tiež pozrieť programy minulých akadémií.