Program Akadémie 2019

10:45

Uvítanie a otvorenie Akadémie Trojstenu

organizátori

A
11:00

Logika a programovanie, alebo ako vysvetliť počítaču, čo chceme

RNDr. Jozef Šiška

Keď chceme niečo od iných ľudí, vysvetlíme im to v slovenčine. Keď chceme niečo od počítača, musíme mu to „vysvetliť“ v nejakom programovacom jazyku. Aj keď sa veľa úsilia investuje do ich vylepšovania, stále je to náročnejšie, ako vysvetliť niečo v prirodzenom jazyku. Pozrieme sa niektoré dôvody, prečo je to tak a aj ako sa ich snažia riešiť niektoré prístupy založené na matematickej logike.
A
Informatika
Video

Interaktívna matematika so Zápisníkom Jupyter alebo ako zostrojiť kučeravú zátvorku z elementárnych funkcií

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Matematický softvér poskytuje nezastúpiteľnú asistenciu pri vedecko-výskumnej práci mladého aplikovaného matematika–modelára. V tomto príspevku poukážeme na možnosti prostredia Zápisník Jupyter pri interaktívnej evaluácii a vizualizácii matematických funkcií. Konkrétnym prezentovaným príkladom bude problém tvorby grafu kučeravej zátvorky pomocou logistickej a iných elementárnych funkcií.
B
Matematika
12:05

O súťažiach Trojstenu

organizátori

Poznáte KMS, FKS, KSP, Ufo, Prask, Matický Náboj, Fyzikálny Náboj, Náboj Junior? A čo je najdôležitejšie, Klub Trojstenu ktorý je už zajtra?
A
12:25

Kedy poletíme na Mars?

RNDr. Pavol Kalinay, CSc.

Cieľom prednášky je podať základné informácie o súčasnom stave výskumu Slnečnej sústavy, kozmonautiky a jej perspektívach. Začneme formuláciou základných fyzikálnych princípov, ktoré určujú techniku kozmických letov. V ďalšej časti sa budeme venovať dosiahnutým výsledkom planetárneho výskumu s hlavným zameraním na Mars. Hlavným bodom prednášky je porovnanie pilotovaných letov na Mesiac a Mars a posúdenie obtiažnosti ich realizácie. Záverom sa budeme venovať otázke, čo ešte treba vylepšiť, aby sa lety k planétam naozaj stali skutočnosťou.
A
Fyzika
Video

Ako súvisí násobenie čislami s otáčaním priestoru

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Kam sa dostaneme, keď sedíme v bode (x,y,z) a svet sa začne točiť? Čo znamená nápis “i² = j² = k² = ijk = -1” na dublinskom Broomovom moste? Prečo otočiť sa o 360° a o 720° nie je to isté? Na tieto a podobné otázky týkajúce sa rotácií priestoru, ako aj geometrie a topológie v pozadí sa pokúsi odpovedať táto prednáška.
B
Matematika
13:40

Plochá či guľatá?

Mgr. Cyril Adamuščín, PhD.

Je Zem naozaj guľatá? Naozaj si pred 200 rokmi všetci mysleli, že nie je? V tejto prednáške si priblížime históriu predstáv o tvare Zeme od staroveku až po súčasnosť. Zistíme, aké indície a dôkazy poukazujú na tvar Zeme a ktoré nám naopak môžu zamotať hlavu. Tiež sa dozvieme ako si jej tvar môžeme prakticky skontrolovať sami.
A
Fyzika
Video

O strojoch, ktoré sa samé programujú

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Keď používame elektronický informačný systém, niektoré kliknutia myšou sa preložia do príkazov, ktoré sa pošlú databázovému systému. Tieto príkazy majú tvar prikazovacích viet typu “Vypočítaj toto: …”, len na rozdiel od prirodzeného jazyka majú presnú formu a presný význam. Nenájdeme v nich však priradenia, skoky, cykly atď., ktoré by vyjadrovali akým spôsobom treba príkaz splniť, t. j. ako vypočítať správnu odpoveď. Databázový systém musí výpočet správnej odpovede ku konkrétnemu príkazu zostaviť sám. Povedzme si to ešte raz: databázový systém pre ľubovoľný príkaz daného typu samostatne zostaví program, ktorý vypočíta správnu odpoveď.
B
Informatika
Môžete si tiež pozrieť programy minulých akadémií.