Program: Akadémia Trojstenu 2013

Dátum konania: 6. 12. 2013

 • 09:47
  • Otvorenie Akadémie Trojstenu (Miestnosť F1)

 • 10:00
  • Mgr. Juraj Tekel PhD."Zlé jazyky hovoria ... " (Miestnosť F1)

   Odbor: Fyzika

   Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh? Ako fungujú korčule? Prečo nespadneme z bicykla? Kto presne prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka? Medzi ľudmi sa toho veľa nahovorí a človek sa stretne s odpoveďami, ktoré sú veľmi často veľmi nesprávne. Na tieto a niektoré ďalšie najčastejšie \uv{fyzikálne mýty} si v prednáške posvietime a vysvetlíme si, ako to v skutočnosti je.

  • doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.Číslo pi a goniometria (Miestnosť F2)

   Odbor: Matematika

   Pozrieme sa, ako všelijako sa v minulosti počítala hodnota pi a ako to všetko súvisí s (rôzne príšernými) goniometrickými vzorcami.

 • 11:15
  • RNDr. Jaroslav JanáčekInternet a bezpečnosť (Miestnosť F1)

   Odbor: Informatika

   Obľúbenosť Internetu ako komunikačného prostriedku neustále rastie, používa ho čoraz širšia verejnosť a rozširuje sa aj oblasť služieb, ktoré je možné prostredníctvom neho využívať. Internet banking, nakupovanie, či komunikácia s úradmi cez Internet sú toho dobrými príkladmi. S jeho používaním však súvisia aj mnohé bezpečnostné riziká. Na prednáške sa oboznámime s niektorými z nich, pozrieme sa na riešenia na ich znižovanie a poukážeme na časté chyby pri používaní Internetu a na dopady takýchto chýb.

  • Mgr. Martin Niepel, PhD.Ako vieme popísať priestor(y)? (Miestnosť F2)

   Odbor: Matematika

   Ukážeme si aký je rozdiel medzi tým, keď sa prechádzame po zemeguli a keď po pneumatike. Tiež si povieme ako sa dajú rôzne prechádzky v priestoroch popísať pomocou číselok a písmenok. A nakoniec uvidíme prečo niektoré čísla pri násobení nekomutujú a prečo otočenie okolo osi o 360° a 720° zďaleka nie je to isté.

 • 12:30
  • Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.Magnetické pole Zeme a geodynamo (Miestnosť F1)

   Odbor: Fyzika

   Prezentácia bude zameraná na vysvetlenie princípu generovania magnetického poľa Zeme v kvapalnom vonkajšom jadre Zeme. Pohyb elektricky vodivej kvapaliny (v jadre je to roztavené železo s prímesou ľahších zložiek) v magnetickom poli môže zabezpečiť neustále obnovovanie tohto poľa. Potom hovoríme, že v jadre pracuje geodynamo. Magnetické pole Zeme sa v čase mení a vysvetlené budú niektoré príčiny týchto zmien.

  • Mgr. Tomáš Vinař, PhDDeravé je niekedy lepšie (Miestnosť F2)

   Odbor: informatika

   Diery v ponožke sú dobré na vetranie. Ale načo sú dobré v (bio)informatike? Pomôžu nám rýchlo nájsť, čím sa človek podobá na hlodavce, čím sa ľudia líšia medzi sebou a kedy sa začali sťahovať preč z Afriky.

 • 13:35
  • Ukončenie Akadémie Trojstenu a odchod na obed (Miestnosť F1)