Program: Akadémia Trojstenu 2012

Dátum konania: 9. 11. 2012

 • 09:47
  • Otvorenie Akadémie Trojstenu (Miestnosť A)

 • 10:00
  • Prof. Dr. Milan Lapin, PhD.Globálne otepľovanie a klimatická zmena (Miestnosť A)

   Fyzikálny mechanizmus antropogénne podmienenej klimatickej zmeny a prirodzených zmien klímy. Čo už vieme dobre a aké sú ešte neistoty v teórii klimatických zmien.

  • Mgr. Ján Somorčík, PhD.Ako matematici zisťujú rakovinu a doping (Miestnosť B)

   Je matematik bez akéhokoľvek medicínskeho vzdelania schopný odlíšit zdravého človeka od človeka v začínajúcom štádiu rakoviny? A je schopný odhaliť zvláštnosti v krvi dopujúceho športovca? Prednáška sa pokúsi ukázať, že správne odpovede sú 2x áno.

 • 11:15
  • doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.Je možné popísať celý vesmír iba pomocou zákonov mikrosveta? (Miestnosť A)

   Ukážeme, že v systémoch mnohých častíc vznikajú nové zákony, ktoré neboli potrebné na popis jednotlivých mikročastíc. Tvar týchto zákonov je do značnej miery nezavislý od pohybových zákonov pre mikročastice, ale závisí od typu usporiadania v systéme. Očakaváme, že v systémoch s rastúcou zložitosťou existuje celá hierarchia takýchto fundamentálnych zákonov a preskúmame, čo majú spoločné.

  • RNDr. Martin BalážProgramovať s matematickou logikou? To nemyslíš vážne! (Miestnosť B)

   Prvý programovací jazyk, s ktorým sa stretla väčšina z nás, bol imperatívny. Imperatívne jazyky opisujú výpočet pomocou príkazov, ktoré program vykonáva.Deklaratívne jazyky na rozdiel od imperatívnych opisujú skôr to, čo má program vypočítať, namiesto toho, ako sa má program k výsledku dopracovať. Počas prednášky sa pozrieme na deklaratívne programovacie jazyky, ktoré na opis riešenia používajú matematickú logiku. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme, ako sa dá s takýmito jazykmi programovať.

 • 12:30
  • RNDr. Róbert Jajcay, PhD.,Ako získať svetový rekord v matematike (Miestnosť A)

   V niektorých oblastiach matematiky sa kvalita riešenia úlohy posudzuje aj podľa toho, či je lepšie ako riešenie kohokoľvek iného na svete. Na prednáške sa oboznámime práve s takouto oblasťou, kde sa výsledky často posudzujú podľa tabuliek svetovych rekordov -- zoznamov najmenších doteraz známych grafov s predpísanými ohraničeniami.

  • RNDr. Andrej Lúčny, PhD.Ako naučit robota spoznávať veci nepravidelných tvarov? (Miestnosť B)

   Zavrite oči. Viete si predstaviť nejaký predmet nepravidelných tvarov, ktorý dobre poznáte? Napríklad hračku z detstva? Vedeli by ste ho rozpoznať na hromade iných predmentov? Iste Vás napadne otázka akým spôsobom je tento predmet reprezentovaný vo vašej mysli. Žiaľ, nikto na túto otázku zatiaľ nepozná odpoveď. Konštruktéri mobilných robotov a výskumníci v počítačovom videní sa však pokúsili túto odpoveď uhádnuť. Uhádli? Posúďte sami.

 • 13:35
  • doc. RNDr. Dana Pardubská PhD.Otázky a odpovede pre záujemcov o štúdium na našej fakulte (Miestnosť A)

 • 13:50
  • Ukončenie Akadémie Trojstenu a odchod na obed (Miestnosť A)