Program: Akadémia Trojstenu 2010

Dátum konania: 10. 12. 2010

 • 10:00
  • doc. RNDr. František Kundracik, CSc.Možno (sa) uvariť mobilným telefónom? (Miestnosť A)

   Aké sú hlavné účinky mikrovlnného žiarenia? Čo je pravdy na tom, že mobilný telefón dokáže svojím žiarením uvariť vajíčko alebo pripraviť pukance? Prečo sa stále nevieme dočkať od vedcov definitívnej odpovede na otázku, či nám mobily škodia alebo nie? Na tieto a podobné otázky sa pokúsime dať v prednáške odpovede.

  • doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.O tom, či sa všetko dá naprogramovať a či by nás to malo trápiť. (Miestnosť B)

   Softvérové aplikácie sú veľmi rôznorodé: niektoré sú primárne určené na komunikáciu s používateľom, iné vytvárajú podmienky pre fungovanie ostatných aplikácií a ešte ďalšie spracovávajú údaje. Najdlhšie skúmaným aspektom správania sa programov je výpočet: proces, pri ktorom program transformuje vstupné údaje na výstupné podľa presného zadania. V prednáške sa budeme zaoberať otázkou, či sa hocijaká výpočtová úloha dá vyriešiť nejakým programom. Na to si treba ujasniť, čo je to „hocijaká úloha“ a čo „dá sa vyriešiť“. Zamyslíme sa aj nad rozdielom medzi „dá sa vyriešiť“ a „dá sa vyriešiť efektívne“.

 • 11:15
  • RNDr. Michal Forišek, PhD.Aj priveľa informácií škodí. (Miestnosť A)

   Ako sa vyhľadávač rozhodne, ktorých 10 z 30 tisíc stránok o jahodovej zmrzline ti ukázať? Ako to robia webstránky novín, že mi vedia odporučiť, ktoré články ma budú zaujímať? Keď vložím do Google Translate text, ako spozná, v akom jazyku je napísaný? A ako súvisí predchádzajúca otázka s automatickým lámaním šifier? Na prednáške odoznejú (nutne zjednodušené) odpovede na tieto a mnohé iné otázky.

  • Mgr. Radoslav Harman, PhD.Gaussova krivka (Miestnosť B)

   Gaussova krivka, niekedy tiež nazývaná zvonová krivka, je populárny názov pre hustotu takzvaného „normálneho“ rozdelenia pravdepodobnosti. V prednáške najprv porozprávame o histórii, interpretácii a základných vlastnostiach normálneho rozdelenia pravdepodobnosti. Vysvetlíme si čo je to centrálna limitná veta, ktorá zdôvodňuje výnimočné postavenie Gaussovej krivky v teórii pravdepodobnosti. Spomenieme tiež širokospektrálne aplikácie normálneho rozdelenia na modelovanie javov v prakticky všetkých disciplínach od fyziky až po psychológiu. Na koniec stručne vysvetlíme ako sa normálne rozdelenie používa na štatistické testovanie hypotéz, čo možno považovať za jeden z pilierov modernej experimentálnej vedy.

 • 12:30
  • doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.O sčítaní nekonečného počtu úsečiek a iných podivnostiach (Miestnosť A)

   Ako počítal obsahy v staroveku Archimedes, v stredoveku Arabi a v novoveku Cavalieri (a možno o niečo viacej a možno oveľa menej, podľa toho, koľko sa toho stihne).

  • doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.Môžu teoretickú fyziku robiť stroje? (Miestnosť B)

   V prednáške sa budeme zaoberať otázkou, čo je to fyzikálna teória ako optimálny popis prírody. Spomenieme historický vývin názorov v stredoveku, ktorý prekliesnil (na pôde teológie) cestu od Ptolemaia ku Keplerovi. Krátko pojednáme o heuristickom imperatíve Occamovej britvy a ukážeme jej exaktné sformulovanie v rámci teórie zložitosti, čo povedie k myšlienke, že nové (fyzikálne) teórie by (aspoň v rámci takého modelu) mohli konštruovať automaty. Nakoniec ukážeme, že informatický halting teorém nedovoľuje realizovať túto myšlienku. Celé je to akýsi fyzikálny odvar gödolovštiny.