Program: Akadémia Trojstenu 2007

Dátum konania: 14. 12. 2007

 • 10:00
  • Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, Csc.Nekonečno v matematike (Miestnosť A)

   Rôzne podoby javu nekonečna. Potenciálne a aktuálne nekonečno. Apeiron- Bohamov prístup k štúdiu nekonečna. Cantorova teória množín. Paradoxy nekonečna. Nekonečné množiny rôznych mohutností. Potenciálne supernekonečno.

  • Mgr. Martin HomolaSEO (Search Engine Optimization), alebo o tom, ako presvedčiť Google, aby moja webstránka bola na 1. mieste (Miestnosť B)

   Umiestnovať sa dobre vo výsledkoch vyhľadávania internetovských vyhľadávačov ako je Google, či Yahoo, pokiaľ možno v prvej desiatke je jedna z najlepších možností, ako propagovať webstránky, zvýšiť ich návštevnosť a v konečnom dôsledku zarobiť veľa peňazí. Problém je, že to vonkoncom nemusí byť jednoduché a lacné. Na prednáške si povieme, ako funguje Google, prečo sú niektoré stránky hore a iné dole, a čo môžeme robiť pre to aby sme sa posunuli vyššie.

 • 11:15
  • Mgr. Radoslav Harman, PhD.Náhodné čísla a ich použitie na riešenie matematických úloh (Miestnosť A)

   Algoritmy na riešenie matematických úloh, ktoré zásadným spôsobom využívajú náhodné čísla, sú často veľmi jednoduché a prekvapivo účinné. Na prednáške najprv uvedieme základné princípy generovania náhodnosti na počítači. Z veľkého množstva úspešných algoritmov využívajúcich náhodné čísla popíšeme pravdepodobnostný algoritmus na testovanie prvočíselnosti, znáhodnený algoritmus na hľadanie minimálneho rezu v grafe a optimalizačnú metódu simulovaného žíhania. Na záver prednášky si necháme menej vážne, ale potenciálne zaujímavé metódy generovania a vizualizácie náhodných bodov na základných viacrozmerných telesách.

  • RNDr. Bohumil Bohunický, Ing. Rudolf ŠimkoSofistikovaná deštrukcia ako forma tvorivého poznania (Miestnosť B)

   Každé zapieranie sťažuje priznanie a naopak. Plač nepomáha, ale ani smiať sa veľmi netreba, tak potom ako? Otázok je veľa a hlúpy sa vždy pýta viac, než múdry stíha odpovedať. Snažíme sa pomocou fyziky spoznať reálny svet, ale nedarí sa. Preto skúsme spomocou reálneho sveta spoznať fyziku. Prednáška priblíži experimenty, z hľadiska fyziky neštandardné, avšak bežné, pretože v istom veku nimi viac alebo menej prechádza skoro každý. Pokúsime sa objasnť ako súvisí ničenie tvorením a tvorba ničením, a ukážeme ako sa míňa tória s praxou.

 • 12:30
  • Doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.Schrödingerova rovnica (čo hovorí a čo nie) (Miestnosť A)

   V roku 1926 objavil Erwin Schrödinger rovnicu, ktorá poskytla odpoveď na fundamentálne otázky fyziky atómov a molekúl. Zároveň s tým však otvorila otázky, ktoré nie sú dodnes uspokojivo zodpovedané. Schrödingerova rovnica, ktorá objasnila záhady fyziky mikrosveta, je sama nedostatočne objasnenou záhadou.

  • Mgr. Michal ForišekKoľko študentov sa zmestí do autobusu tridsaťdeviny? (Miestnosť B)

   Kompresia dát je spôsob, ako zobrať súbor a vopchať tú istú informáciu do menšieho súboru. Na prednáške si vysvetlíme, že v princípe nič sa komprimovať nedá. Následne si ukážeme, že v praxi sa v princípe všetko komprimovať dá. A ešte si aj povieme, prečo to tak je, a ukážeme pár príkladov, ako sa to dá robiť. Bonus zadarmo: nečakaná definícia náhody.