Program: Akadémia Trojstenu 2006

Dátum konania: 15. 12. 2006

 • 10:00
  • RNDr. František Jaroš, PhD(Názov prednášky sa nám, žiaľ, nepodarilo zachovať.) (Miestnosť F1)

  • Doc. Rastislav Královič, PhD.Od al-Charismiho k Turingovi, alebo čo všetko sa dá vypočítať. (Miestnosť F2)

   Čo to je „algoritmus“? Dá sa každá úloha naprogramovať? Prečo sú niektoré programy rýchlejšie ako iné? V prednáške budeme hľadať odpovede na tieto otázky. Vyrobíme si matematický model algoritmov a budeme skúmať jeho vlastnosti. Ukážeme si, že existujú úlohy, ktoré sa dajú vypočítať rýchlo, iné sú ťažké a iné sa nedajú vyriešiť vôbec.

 • 11:15
  • Mgr. Karol Kovařík PhD.Časticová fyzika (Miestnosť F1)

   Prednáška bude populárny pohľad na svet časticovej fyziky, kde sa vyskytne aj slovo supersymetria. Okrem predstavenia všemožných častíc sa pozrieme ako sa na také častice bude pozerať o pár mesiacov v CERNe po spustení urýchľovača LHC.

  • RNDr. Andrej Lúčny, PhD.Ako sledovať pingpongovú loptičku (Miestnosť F2)

   Ukážeme, aké algoritmy sa podieľajú implementácii, dvojkolesového mobilného robota vybaveného kamerou, ktorý sleduje pingpongovú loptičku. V jednoduchšej variante stačí vstupný obraz premeniť na čiernobiely, vyhraniť ho Sobelovým operátorom, vyprahovať ho, odbúrať, naúsečkovať, rozpoznať kruh a podla jeho polohy na obraze nastaviť rýchlosti na motoroch.

 • 12:30
  • Mgr. Martin Kollár(Názov prednášky sa nám, žiaľ, nepodarilo zachovať.) (Miestnosť F1)

  • doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.Energetická náročnosť pamäťových operácií (Miestnosť F2)

   V prednáške sa bude najprv diskutovať energetická náročnosť pamäťových operácií a objasní sa základná dnes prijatá téza, že za likvidáciu informácie treba platiť energiou. Potom sa bude stručne diskutovať ako informácia umožňuje efektívne využívať voľnú energiu a pokúsim sa zdôrazniť úlohu induktívnej inferencie v tomto kontexte.