Program: Akadémia Trojstenu 2005

Dátum konania: 16. 12. 2005

 • 10:00
  • RNDr. Marek NagyRozpoznávanie reči – počítač ako trpezlivý poslucháč (Miestnosť F1)

   Ovládanie hlasom a rečou určite patrí k predstavám o fungovaní počítačov budúcnosti. Na koľko je táto vízia vzdialená a čomu vedia počítače rozumieť už dnes? Ako vieme počítač naučiť rozumieť našej reči? Ako fungujú programy, ktoré zhluku zvukov priradia to správne slovenské slovo? O tom všetkom bude táto prednáška, na ktorej si okrem iného ukážeme aj konkrétne ukážky rozpoznávania reči počítačom.

  • RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.π, ako sa zisťovalo dávno, dávnejšie a ešte dávnejšie (Miestnosť F2)

   Čo má číslo π spoločné s hádzaním ihly na zem? Ako zisťoval Archimedes jeho hodnotu? Ako to robili v 17. storočí? To všetko a možno aj trošku viac sa dozviete v tejto prednáške o vskutku nevšednom čísle π.

 • 11:15
  • doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.Kryptológia (Miestnosť F1)

   Ľudia sa často potrebujú dohodnúť o veciach, ktoré by sa nemali dozvedieť nezainteresované osoby. Ak sa nemôžu stretnúť alebo použiť bezpečný komunikačný kanál, sú odkázaní na komunikáciu cez kanál, ku ktorému majú prístup aj iné, potenciálne nepriateľské osoby. V prednáške uvedieme základný model šifrovanej komunikácie, povieme si, čo je to šifrovací systém a čo má sĺňať, ukážeme si niektoré takéto systémy a povieme si aj niečo kryptoanalýze – odbore, ktorý sa venuje lámaniu šifier. Prednáška predpokladá znalosť základných matematických pojmov ako je zobrazenie, inverzné zobrazenie, pravdepodobnosť, ako aj istú predstavu o činnosti počítačov.

  • doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.Kaluza-Klein, Yang-Mills a padanie mačky (Miestnosť F2)

   Sú Kaluzove-Kleinove a Yangove-Millsove teórie v učebných osnovách základných mačacích škôl (ZMŠ)? Dnes je už takmer isté, že áno. Otáčanie sa mačky (v snahe dopadnúť na nohy) zodpovedá totiž práve riešeniam rovníc týchto teórií. A čo pochopia mačky, pochopíme aj my. A popri tom aj to, čo je to neholonómnosť a že sa s tým stretávame každú chvíľu.

 • 12:30
  • doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.Nekonečné a ešte nekonečnejšie množiny (Miestnosť F1)

   Je jedno nekonečno alebo je ich viac? Ako videli túto otázku matematici Bolzano a Cantor? Môžeme nekonečno uchopiť alebo je len kdesi ďaleko v nedohľadne? Dá sa s nekonečnom počítať? Ak áno, tak ako? Pokúsime sa odpovedať na tieto a možno aj ďalšie nekonečné otázky.

  • doc. RNDr. František Kundracik, CSc.Elektroskorostatika (Miestnosť F2)

   Čo to je potenciál a prečo je to dobré vedieť? Ako presne to súvisí s elektrickou silou a čo presne znamená nápis 1.5V na baterke? Prečo elektrický náboj obľubuje vyhrotené situácie (napríklad špičku klinca) a rád sa tam zhromažďuje? Ako elektrina srší a aké sú pocity bežného kusu kovu vloženého do elektrického poľa?