Organizačné pokyny

Pokiaľ nie je povedané inak prednášky sú nahrávané a neskôr zverejnené na youtube.

Ako sa dostať na FMFI UK z Hlavnej železničnej stanice?
    Autobusom číslo 32 na zastávku Botanická záhrada. Cesta trvá približne 13 minút.

Ako sa dostať na FMFI UK z AS Mlynské nivy?
    Autobusom číslo 70 pod Nový most, odtiaľ ľubovoľnou električkou proti smeru toku Dunaja po zastávku Botanická záhrada. Cesta trvá približne 20 minút v závislosti od náväznosti spojov.

    Zo zastávky Botanická záhrada sa dostanete na FMFI UK podľa mapky. Prednáškové sály F1 a F2 sa nachádzajú v pavilóne fyziky hneď pri vstupe. Riaďte sa podľa šípok.