Program: Akadémia Trojstenu 2011

Dátum konania: 9. 12. 2011

 • 10:00
  • RNDr. Peter Borovanský, PhD.Programovacie paradigmy (Miestnosť A)

   O tom, čo nezvyklé sa v programovaní vymyslelo, kým sme mohli programovať v Jave… Poznámka: V Jave programovať nebudeme…

  • prof. RNDr. Pavol Zlatoš, Csc.prof. RNDr. Pavol Zlatoš, Csc. (Miestnosť B)

 • 11:15
  • RNDr. Richard Ostertág, PhD.Počítačový neviditeľný atrament (Miestnosť A)

   Pokiaľ potrebujeme utajiť obsah prenášanej informácie, môžeme sa s dôverou spoľahnúť na rôzne šifrovacie algoritmy. Niekedy však potrebujeme utajiť aj samotnú skutočnosť, že sa snažíme niečo utajiť. Napríklad počas vojny cenzori otvárajú všetku poštu a šifrované listy nepošlú, navyše odosielateľ môže mať nepríjemnú návštevu. Čo pomôže v takejto situácii? Pri klasickej pošte môžeme skúsiť použiť neviditeľný atrament. Ale vo svete elektronickej komunikácie sa musíme spoľahnúť na iné metódy. Niektoré si popíšeme v tejto prednáške.

  • RNDr. Juraj Tóth, PhD.Meteorit Košice (Miestnosť B)

   Meteorit Košice je po 115 rokoch pozorovaný pád meteoritu na Slovenskom území. Zároveň ide len o 15. meteorit vo svete so známou dráhou v Slnečnej sústave spomedzi asi 40000 meteoritov nájdených na Zemi. Okrem toho je to prvý úspešný nález po desiatich rokoch systematického pozorovania a hľadania potenciálnych meteoritov pracovníkmi FMFI UK.

 • 12:30
  • doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.Bubliny, kvapky a krivosti (Miestnosť A)

   Rozhranie medzi kvapalinou a vzduchom sa správa tak, akoby to bola pružná blanka. Toto rozhranie vytvára plochu, ktorej tvar vzniká podľa určitých jednoducho formulovateľných pravidiel. V týchto pravidlách sa objavuje pojem krivosti výslednej plochy. Je to čisto geometrický pojem, ktorý je zaujímavý aj sám osebe. (V skutočnosti je krivostí viac a tu vystupuje jedna z nich.) V prednáške sa bude hovoriť o oboch aspektoch problému – fyzikálnom aj geometrickom. Bude sa teda hovoriť o fyzikálnych dôvodoch vzniku tých pravidiel aj o matematickom pojme krivosti plochy.

  • RNDr. Juraj Zeman, Csc.Podstata peňazí (Miestnosť B)

   Úloha peňazí v rozvoji ľudskej spoločnosti. Podstata peňazí v minulosti a súčasnosti. Vznik bánk, komerčné banky, centrálna banka.