Program: Akadémia Trojstenu 2009

Dátum konania: 11. 12. 2009

 • 10:00
  • Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.Plazma, živé organizmy a medicína (Miestnosť A)

   Čo sa stane živým organizmom pri styku s plazmou (ionizovaným plynom)? Plazma dokáže účinne zabíjať baktérie, vírusy a iné nebezpečné mikroorganizmy. Čím na ne plazma pôsobí? Je možné ju aplikovať aj na vyšších organizmoch, vrátane človeka? Odpovede na tieto otázky ponúka nová disciplína – plazmová medicína, ktorá spája fyziku s biológiou a medicínou. Studená plazma elektrických výbojov napr. umožňuje liečenie kožných chorôb, rýchle hojenie rán, selektívnu liečbu rakovinových nádorov, plazmový skalpel pri chirurgických operáciách a ďalšie alternatívy klasickej medicíny.

  • Mgr. Martin Niepel, PhD.Ako súvisí násobenie čislami s otáčaním priestoru (Miestnosť B)

   Kam sa dostaneme, keď sedíme v bode (x,y,z) a svet sa začne točiť? Čo znamená i² = j² = k² = -1? Prečo otočit sa o 360° a o 720° nie je to isté? Na tieto a podobné otázky týkajúce sa rotácií priestoru, ako aj geometrie a topológie v pozadí sa pokúsi odpovedať táto prednáška.

 • 11:15
  • RNDr. Michal Winczer, PhD.Informatické zázraky (inšpirované Hromkovičom) (Miestnosť A)

   Pristavíme sa pri niekoľkých informatických divoch, nachádzajúcich sa v rôznych oblastiach (vypočítateľnosť, výpočtová zložitosť, kryptografia, ...), alebo predstavenie knižky Prof. Juraja Hromkoviča, Sieben Wunder der Informatik (ktorej slovenský preklad sa pripravuje).

  • Mgr. Richard Kollár, PhD.Prirodné vzory v matematike (Miestnosť B)

   Prečo listy stromov alebo snehové vločky majú svoj špecifický tvar? Ako vznikajú vzory v prírode? Na prednáške ukážeme ako jednoduchá aj zložitá matematika dokážu skúmať tieto problémy a pomáhať ich porozumeniu.

 • 12:30
  • RNDr. Jaroslav JanáčekInternet a bezpečnosť (Miestnosť A)

   Obľúbenosť Internetu ako komunikačného prostriedku neustále rastie, používa ho čoraz širšia verejnosť a rozširuje sa aj oblasť služieb, ktoré je možné prostredníctvom neho využívať. Internet banking, nakupovanie, či komunikácia s úradmi cez Internet sú toho dobrými príkladmi. S jeho používaním však súvisia aj mnohé bezpečnostné riziká. Na prednáške sa oboznámime s niektorými z nich, pozrieme sa na riešenia na ich znižovanie a poukážeme na časté chyby pri používaní Internetu a na dopady takýchto chýb.

  • Mgr. Daniel Nagaj, PhD.Čo pre nás príroda dokáže vypočítať? (Miestnosť B)

   Ako zostrojiť stroj, pomocou ktorého by sa dalo niečo riešiť? Koľko nám fyzika dovolí a čo nám vlastne umožňuje? Využívame prírodné zákony naplno? Spolu sa pozrieme na analógové počítače od mechanických cez elektrické, a na druhej strane nakukneme pod kapotu elektronickým digitálnym počítačom. Potom si vyskúšame mierne exotickejšie modely: mydlové bubliny a skladanie proteínov. Nakoniec skončíme pri kvantových adiabatických počítačoch.