Program: Akadémia Trojstenu 2008

Dátum konania: 7. 11. 2008

 • 10:00
  • Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.Vízie internetu v roku 2042 (Miestnosť F1)

   Do budúcnosti virtuálnej komunikácie mieria viaceré myšlienkové iniciatívy, z ktorých vyberáme tie, ktoré dokryštalizovali do podoby medzinárodných projektov, o ktorých postupne vznikli samostatné vedecké konferencie. Predstavíme niektoré definície zaujímavosti a na nich založené iniciatívy - virtuálne mestá (cyber cities), Semantic Web, Digital libraries (projekty DELOS a Epoch), Interactive storytelling a neindexované prehľadávanie podla normy MPEG-7. Pozn. Rok 2042 sa po roku 1984 stal strednodobým míľnikom súčasných predstáv o budúcnosti, možno aj preto, že 42 je podľa D. Adamsa odpoveď na základnú otázku života, vesmíru a vôbec.

  • RNDr. Martin Plesch, PhD.Kvantová kryptografia pre škôlkárov (Miestnosť F2)

   Naučíme sa niekoľko základných pravidiel, ktorými sa riadi kvantový svet. Ukážeme si, ako je možné v kvantovom svete posielať informácie bez toho, aby ich ktokoľvek mohol odpočúvať. Naznačíme tiež, ako môžeme v takomto svete zlomiť dosiaľ používané klasické kryptovanie. A ak všetko vyjde podľa plánu, cestou sa presvedčíme, že náš svet je vlastne kvantový a to, čo sa javí okolo nás ako klasické je len ilúziou.

 • 11:15
  • Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.Mikroekonomické rovnováhy (Miestnosť F1)

   Ukážeme si, ako sa matematicky modeluje racionálne správanie základných ekonomických subjektov – firmy a spotrebiteľa. Pomocou Edgeworthovho obdĺžnika si znázorníme rovnováhu na výmennom trhu. Sformulujeme  „vetu o dobrodení (welfare)“, myšlienkový podklad k viere klasickej ekonómie v blahodarné  pôsobenie trhových síl.

  • Doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.Neuroinformatika alebo mozgom inšpirované spracovanie informácie (Miestnosť F2)

   Poznatky o architektúre a mechanizmoch používaných mozgu sa používajú v návrhu rôznych modelov tzv. umelých neurónových sietí, ktoré si našli uplatnenie jednak ako teória, ktorá sa snaží vysvetliť ako náš mozog-myseľ funguje (náplň kognitívnej vedy), ako aj pri riešení rôznych problémov (rozpoznávanie objektov, pamäť, riadenie, predikcia), ktoré človek poľahky zvláda. V prednáške bude prezentovaný úvod do neuroinformatiky a oblasti umelých neurónových sietí, obohatený niekoľkými príkladmi.

 • 12:30
  • Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.Hľadanie extrémov funkcií (Miestnosť F1)

   1.) praktický význam hľadania extrémov, 2.) možnosť redukcie počtu premenných, t.j. prevedenie minimalizácie n premenných na minimalizáciu jednej premennej 3.) hlavná časť : interpolačné metódy minimalizácie funkcie jednej premennej

  • Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.Výlet do stredu Zeme (Miestnosť F2)

   V prednáške bude vysvetlená radiálna štruktúra Zeme (kôra, litosféra, vrchný a spodný plášť) a štruktúra jadra Zeme (kvapalné jadro, vnútorné pevné jadro). Dôraz bude kladený na nespojitosti v hustote, na ich fyzikálnu podstatu, na pohyby litosférických dosiek a informácie o chemickom zložení, ktoré nám prináša stúpajúci materiál z veľkých hĺbok plášta až k povrchu Zeme. V druhej časti budú vysvetlené základné princípy generácie magnetického poľa Zeme v kvapalnom jadre, vysvetlené budú dominantné príčiny tečení (konvekcie) v jadre, čo je nutná podmienka pre prácu geodynama.