Program: Online Akadémia 2021

Dátum konania: 12. 3. 2021

 • 16:00
  • OrganizátoriUvítanie a otvorenie Online Akadémie Trojstenu (Miestnosť online)

 • 16:15
  • Michal HuckoAko sa stať profesionálnym programátorom v 21 storočí | Od matematiky až po umelú inteligenciu (Miestnosť online)

   Odbor: informatika

   Programovanie je čím ďalej populárnejším zamestnaním modernej doby. Ako sa však stať profesionálnym programátorom? V tejto prednáške sa budeme venovať tomu ako využiť príležitosť “skorého štartu” pre začínajúceho programátora už od strednej školy. Prejdeme si kľúčové oblasti, na ktoré je vhodné sa zamerať počas strednej a vysokej školy. Zodpovedáme si otázky, ako: Čo sa učiť naviac? Odkiaľ sa učiť veci mimo školy? Práca popri škole? Kde získať skúsenosti? A mnohé iné. Následne nazrieme aj na process hľadania si zamestnania. Aké sú kľúčové technológie a skilly, ktoré súčastní zamestnávatelia očakávajú? Ako vyzerajú pohovory do zamestnania? Ako robiť svetové IT aj na Slovensku? V závere si priblížime náplň práce vývojára umelej inteligencie vo firme Dell technologies. Prednáškou Vás prevedie Mišo Hucko, bývalý doktorand FIIT STU, súčastný zamestnanec firmy Dell technologies a autor vzdelávacieho YouTube kanálu Informatika s Mišom.

  • Martin PleschRumburakov neviditeľný plášť (Miestnosť online)

   Odbor: fyzika

   V známej rozprávke mal zlý hrdina Rumburak k dispozícii plášť, ktorý mu zabezpečil neviditeľnosť. Pozrieme sa, či a ako sa dá podobný plášť naozaj zostrojiť.

 • 17:30
  • OrganizátoriKrátky prehľad aktivít Trojstenu (Miestnosť online)

 • 17:45
  • František KardošO čísle e (Miestnosť online)

   Odbor: matematika

   Jedno z najznámejších iracionálnych čísel, snáď okrem čísla pí, je číslo e. Toto číslo, nazývané aj Eulerova konštanta, sa objavuje vo viacerých oblastiach matematiky, v zdanlivo nesúvisiacich kontextoch. V prednáške sa pozrieme na to, ako sa číslo e (nečakane?) objaví pri modelovaní náhodných udalostí. Skúsime tiež zistiť, či je to naozaj to isté e, ako tá konštanta známa z mamatickej analýzy (základ exponenciálnej funkcie ktorej derivácia je ona sama), a prečo práve toto číslo berieme ako základ logaritmu, ktorý nazývame prirodzený.

  • Tomáš VinařCOVID-19 očami (bio)informatika (Miestnosť online)

   Odbor: (bio)informatika

   Boj s pandémiou COVID-19 je v histórii ľudstva unikátny, pretože ešte nikdy sme o epidémii nedokázali zozbierať toľko dát, ako v súčasnosti. Informatici, matematici a dátoví analytici tak hrajú v boji s epidémiou kľúčovú úlohu. Na prednáške sa pozrieme na malú časť týchto dát spadajúcu pod oblasť bioinformatiky. Povieme si, ako sa dnes sekvenujú vírusy, čo nám také sekvencie vírusu môžu o epidémii povedať a ukážeme si, ako sa na Slovensku vlastne epidémia vyvíjala. Na záver som si prizval zopár kolegov a v spoločnej diskusii zodpovieme na otázky, ktoré o pandémii môžete mať (a to nielen z oblasti bioinformatiky).

Prihlasovanie na túto akciu už bolo uzavreté.