Program: Akadémia Trojstenu 2022

Dátum konania: 16. 12. 2022

 • 10:45
  • OrganizátoriUvítanie a otvorenie Akadémie Trojstenu (Miestnosť F1)

 • 11:00
  • Mgr. Juraj Tekel, PhD.Óda na mikrovlnku (Miestnosť F1)

   Odbor: Fyzika

   Máloktorá vec, s ktorou sa pravidelne stretávame, v sebe kombinuje toľko rôznorodých vedeckých princípov, zaujímavých dôsledkov a dokonca aj trochu kontroverzie, ako mikrovlnka. Od histórie svojho objavu, cez princíp fungovania až po testovanie špeciálnej teórie relativity. V prednáške sa na všetko toto poriadne pozrieme. Nebudeme ňou merať výšku budovy -- aj keď aj to sa samozrejme dá -- ale povieme si okrem iného ako funguje Faradayova klietka, prečo potrebujú mikrovlnky rozmrazovací mód a prečo sa netreba báť o bezpečnosť a zdravie jedla z mikrovlnky.

  • RNDr. Peter Borovanský, PhD.O vešaní obrazov (Miestnosť F2)

   Odbor: Informatika

   Zamyslíme sa, ako matematici vedia skomplikovať aj vešanie obrazov, keď si zoberú viac klincov. Vymyslíme si spôsob, ako popisovať a neskôr aj hľadať riešenia tohoto problému. Niečo si aj naprogramujeme a tak vyriešime už netriválnu úlohu. Presvedčíme sa, že náš formalizmus naozaj funguje aj v praxi.

 • 12:05
  • OrganizátoriO súťažiach Trojstenu (Miestnosť F1)

   Poznáte KMS, FKS, KSP, Suši, Prask, Matický Náboj, Fyzikálny náboj, Náboj Junior? A čo je najdôležitejšie, Klub Trojstenu ktorý je už zajtra?

 • 12:25
  • doc. RNDr. František Kundracik, CSc.Galileo Galilei a vznik vedeckej metódy poznania. (Miestnosť F1)

   Odbor: Fyzika

   Galileo Galilei sa nezmazateľne zapísal do dejín poznania prírody najmä pochopením, že príroda sa dá opísať matematicky a že dôležitosťou súčasťou poznávania sú experimenty. Na prednáške si stručne povieme o jeho živote a diele a prakticky demonštrujeme v tej dobe prevratný experiment s guľou kotúľajúcou sa po naklonenej rovine, ktorý dokázal, že pri voľnom páde je jej rýchlosť priamoúmerná dobe pádu (guľa má konštantné zrýchlenie) a nie prejdenej dráhe, ako sa domnieval Aristoteles.

  • TBDTBD (Miestnosť F2)

   Odbor: Matematika

 • 13:40
  • doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.Slimáky a trisekcia uhla (Miestnosť F1)

   Odbor: Matematika

   Rozprávanie o niektorých krivkách, ktoré súvisia s tromi klasickými problémami antickej matematiky: trisekciou uhla, zdvojením kocky a kvadratúrou kruhu

  • prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.Ako počítače hrajú šach (Miestnosť F2)

   Odbor: Informatika

   Schopnosť hrať hry ako šach ( resp. go, hnefatafl, šogi, čaturanga, ... ) bola dlho považovaná za esenciu inteligencie, niečo, čo zásadne odlišuje ľudí a stroje. Dnes ale bežný telefón zmetie šachového veľmajstra zo stola rozdielom triedy. Ako sa to stalo? Znamená to, že počítače sú už inteligentnejšie ako ľudia? Aby sme tomu lepšie porozumeli, pozrieme sa na niekoľko postupov, ako môžeme hranie hier naprogramovať.

Prihlásenie na akciu

Prihlasovať sa dá do 16. 12. 2022, 08:00.

Najprv sa treba prihlásiť na stránku.