Program: Akadémia Trojstenu 2017

Dátum konania: 8. 12. 2017

 • 10:00
  • Slávnostné otvorenie akadémie trojstenu (Miestnosť F1)

 • 10:15
  • RNDr. Richard Ostertág, PhDBezpečnosť elektronických prístupových systémov (Miestnosť F1)

   Odbor: INF

   Klasické kľúčové prístupové systémy sú dnes už čoraz častejšie nahrádzané elektronickými. V hoteloch namiesto kľúčov od izby používame karty. Garážové brány otvárame diaľkovým ovládaním. Do panelákových vchodov si dvere otvárame elektronickým kľúčom – príveskom. Autá otvárame bezdrôtovo na diaľku. Všetci vieme, že mnohé zámky dokážu šikovní zámočníci otvoriť aj bez kľúča. Je to tak aj s elektronickými zámkami? V tejto prednáške sa pozrieme na bezpečnosť vybraných elektronických ekvivalentov fyzických kľúčov a ukážeme si aj princípy niektorých útokov na elektronické kľúče.

  • Jakub KrchňavýO extrémoch pri náhodnom výbere (Miestnosť F2)

   Odbor: MAT

   Kedy treba prestať skúšať nové reštaurácie a vybrať si obľúbenú? Dá sa rovnaký postup aplikovať na výber životného partnera? Spýtame sa na odpovede na tieto otázky štatistiky a pomôžeme si aj trošku počítačmi.

 • 11:18
  • Prezentácia aktivít Trojstenu (Miestnosť F1)

 • 11:30
  • prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.Nekonečno v teológii, filozofii a matematike (Miestnosť F1)

   Odbor: MAT

   Fascinácia nekonečnom, ako niečím, čo nás priamo zo svojej podstaty zásadne presahuje a vymyká sa možnostiam zmyslového vnímania aj myšlienkového chápania, sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho kultúrnych dejín až po dnešok. Vo vedeckej diskusii budeme hovoriť o vplyve niektorých náboženských predstáv na vývoj predstáv o nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého pohľadu na svet a novovekej európskej vedy ako celku. Ďalej budeme diskutovať o jave obzoru a s ním súvisiacou podobou nekonečna, ktoré nazývame prirodzeným nekonečnom, na rozdiel od absolútneho nekonečna, čerpajúceho svoje oprávnenie z istých teologických výkladov. Taktiež sa pokúsime o rozlíšenie tzv. potenciálneho a aktuálneho nekonečna a poukážeme na niektoré paradoxy a logické spory, ku ktorým v matematike vedie snaha vykladať si nekonečno ako zavŕšené (t. j. aktuálne). Napokon naznačíme základné myšlienky Bolzanovho a Cantorovho prístupu k nekonečným množinám, ako aj spôsob, akým sa axiomatická teória množín spomínaným sporom vyhýba.

  • prezradíme neskôr (Miestnosť F2)

 • 12:45
  • prezradíme neskôr (Miestnosť F1)

  • Doc. Martin Plesch, PhD.Náhodnosť okolo nás (Miestnosť F2)

   Odbor: FYZ

   Kde sme a kam smerujeme? Ešte pred približne 100 rokmi sme predpokladali, že odpoveď na tieto dve otázky a detailná znalosť okolia nám umožní presne určiť, kedy a kam prídeme. Príchod kvantovej teórie priniesol iný pohľad na náhodu – nie je len výsledkom našej neschopnosti predpovedať let mince, pád kocky či pohyb ruletovej guľôčky, ale základnou súčasťou našich životov. Dnes vieme, že ani najdokonalejšie plánovanie a príprava nedokážu zabrániť náhodným udalostiam. V istých situáciách, napríklad ak sa bránime virtuálnym či reálnym útokom, však môže hrať náhoda v náš prospech – ak útočník ani pri znalosti všetkých okolností nedokáže predpovedať naše rozhodnutia, je útok preňho ťažší. Kvantová fyzika nám umožňuje vyrábať náhodnosť, u ktorej máme istotu, že ju nikto okrem nás nepozná. Na prednáške sa veľmi stručne zoznámime s pravidlami kvantového sveta, ukážeme základný princíp produkcie náhodnosti a tiež sofistikovaný postup, ako zabezpečiť kvalitnú náhodnosť aj od zariadenia, ktorému neveríme.

Prihlásenie na akciu

Prihlasovať sa dá do 7. 12. 2017, 23:59.

Najprv sa treba prihlásiť na stránku.